Dług w kruku · kruk dług · Kruk długi

Dług publiczny – czyli życie za pieniądze przyszłych pokoleń

Podczas kampanii wyborczej, wszystkie strony politycznego sporu, sprawnie omijały kwestie wciąż rosnącego długu publicznego. Jest on sumą wszelkich długów posiadanych przez państwo. Nic dziwnego że przed nim nie przestrzegały, do takiego stanu rzeczy przyczyniły się niemal wszystkie dotychczasowe rządy. Jeżeli długi państwa będą dalej rosły, Polska zostanie skazana na bankructwo, a naród czeka los takich krajów jak Grecja.

Dług publiczny Polski

Obecnie, w przeliczeniu na mieszkańców naszego kraju, każdy z nas ma do spłacenia około 29 tys. zł. Jednak wartość ta ciągle rośnie. Każdej minuty nasz dług zwiększa się o 330 tys. zł, daje to około 20 mln na godzinę, i 480 mln zł przez dzień. Każdego roku, rząd musi wydać przeszło 30 mld zł na spłatę odsetek. Kwota ta, ponad pięciokrotnie, przewyższa nakłady ponoszone na naukę.

Dług publiczny, w stosunku do rocznej wartości polskiego PKB, jest obecnie wyższy niż w 1981 roku, gdy ówczesna ekipa rządząca ogłosiła bankructwo PRL. Wówczas wynosił on 47%, teraz według oficjalnych danych 51%, ale w rzeczywistości jest sporo wyższy.

Katastrofalne skutki

Długi kraju rosną, ponieważ politycy wydają znacznie więcej, niż wynoszą dochody budżetu państwa. Jawny dług publiczny wzrósł z 700 mld zł, do prawie 1,1 bln zł. Próby finansowania podjętych, nadmiernie dużych zobowiązań, prowadzą zazwyczaj do wielkich kryzysów, takich jak ostatnio w Grecji lub w Detroit.

W przypadku przesadnie wysokiego zadłużenia, obniża się rating międzynarodowy państwa. Inwestorzy z zagranicy przestają nabywać jego papiery skarbowe. Brakuje pieniędzy na opłacenie kosztów działalności jednostek administracji, nauki, służby zdrowia, pomocy społecznej. Jedynym wówczas rozwiązaniem, staje się podniesienie podatków, co również ma swoje negatywne skutki, oraz drastyczne cięcia wydatków.

Politycy przeganiają się w przyrzeczeniach o swoim patriotyzmie. Nie stoi im to jednak na przeszkodzie, w składaniu zobowiązań wyborczych, których realizacja może ściągnąć na państwo, potężne kłopoty finansowe, a z rodaków uczynić gigantycznych dłużników.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s