Pieniądze

Prezydencki projekt ustawy dla frankowiczów

Niemal wszyscy posiadacze kredytów hipotecznych, zaciągniętych w szwajcarskiej walucie, z utęsknieniem wypatrują wszelkich zadowalających możliwości przewalutowania swojego kredytu. Ich zniecierpliwienie wzrasta wraz z kursem franka, który wynosi obecnie niemal 3,94 zł, jest to najwyższy poziom szwajcarskiej waluty od lipca.

Prezydencki projekt ustawy

Znacznie przekraczające wartość hipoteki długi Polaków, zaciągnięte we frankach, stały się jednym z ważniejszych tematów ostatnich kampanii wyborczych. Zgodnie z wyborczą obietnicą Prezydenta, ustawa miała dawać możliwość, przewalutowania kredytu po kursie jego zaciągnięcia. Wydaje się ze jest to jednak scenariusz nierealistyczny.

Otoczenie Prezydenta, mówi obecnie o tym, że trwają prace nad rozwiązaniem będącym wersją pośrednią, pomiędzy wcześniejszymi propozycjami, które planowały przerzucenie na banki 50 lub 90% kosztów. Zakładać więc można, że proporcje podziału kosztów przewalutowania, w prezydenckiej ustawie, kształtować się będą na poziomie 30% po stronie kredytobiorców i 70% po stronie banków.

Jak to będzie wyglądało w praktyce

Na potrzeby symulacji przewalutowania przyjmijmy, że zaciągnięto kredyt w wysokości 300 000 zł, na okres 30 lat. Jeżeli kredytu udzielono w styczniu 2007 roku, po kursie 2,37 zł, to operacja taka, pozwoli na obniżenie raty o 28 zł, a wartość długu, spadnie o około 70 000 zł. Mimo to, zadłużenie wciąż będzie wyższe, niż w chwili zaciągnięcia kredytu i wyniesie 316 000 zł.

Znacznie lepiej sytuacja kształtować się będzie dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w okolicach sierpnia 2008 r. Przewalutowanie podanego, przykładowego kredytu, pozwoliła by na zmniejszenie raty aż o 384 zł. Sam dług zmniejszyłby się nawet o 170 000 zł.

Niestety, nie jest to oszałamiająca oferta, ale może wydawać się, że ci mniej radykalni frankowicze, którzy nie postulują przerzucenia całości kosztów na banki, chcąc zmniejszyć swoje długi, powinni ją zaakceptować i mimo wszystko z niej skorzystać.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s